Budynek wydziałów lingwistycznych
Uniwersytetu Warszawskiego
proj. Kuryłowicz & Associates, 2012